Polityka prywatności

 1. RODO

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie www.tapinero.eu jest Aleksander Żur działający pod firmą Tapi-1 Aleksander Żur z siedzibą przy ul. Generała Maczka nr. 98, 34-240 Jordanów NIP: 7352656565, REGON: 121095515.
 2. Polityka prywatności stanowi część Regulaminu Sklepu.
 3. Administrator do realizacji:
 4. Umowy sprzedaży przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres do wysyłki towaru, adres e-mail, numer telefonu. Administrator przetwarza nazwę firmy i NIP, jeśli je podano. Dane te będą wykorzystywane przy składaniu i realizacji zamówienia przez Klienta, w tym zlecenia usługi kurierskiej i wykonania płatności. Dane są niezbędne do wykonania Umowy. Podstawą przetwarzania jest zawarcie Umowy.
 5. Umowy o Konto przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres do wysyłki towaru, adres e-mail, numer telefonu. Dane te będą wykorzystane do usprawniania procesu zawierania i realizacji Umowy sprzedaży, a także do udostępniania Klientowi historii jego zamówień w Sklepie. Dane są niezbędne do wykonania Umowy. Podstawą przetwarzania jest zawarcie Umowy.
 6. dostarczania Newslettera przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail. Dane te są niezbędne do wykonania usługi. Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda. Zgodę można w każdym czasie wycofać, bez wpływu na prawidłowość dotychczasowego przetwarzania.
 7. Usługi formularza przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail. Dane będą wykorzystywane do odpowiedzi wysłanej do Sprzedającego przez formularz. Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda. Zgodę można w każdym czasie wycofać, bez wpływu na prawidłowość dotychczasowego przetwarzania.
 8. Sprzedawca przechowuje hasło do Konta w formie zaszyfrowanej, uniemożliwiającej jego odczytanie.
 9. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy skarbowe (wymóg stawowy) oraz okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń między stronami (wymóg umowny oraz uzasadniony interes administratora).
 10. Dane podane do założenia Konta będą przechowywane tak długo jak będzie istniało Konto. Dane podane do realizacji usługi Newslettera będą przechowywane tak długo jak Klient nie wycofa zgody na dostarczanie treści.
 11. Administrator dla realizacji usług i sprzedaży korzysta z usług podmiotów przetwarzających, działających na polecenie administratora m.in. dostawcy usług hostingu, dostawcy usług w chmurze, usług księgowych, prawnych, marketingu, systemów do analizy ruchu w Sklepie, systemów do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 12. Administrator korzysta z usług dostawców, którzy są samodzielnymi administratorami danych m. in. dostawcy usług płatności oraz bankowych.
 13. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie naruszenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 15. W celach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować ze Sprzedawcą pod adresem: info@tapinero.eu
 16. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie :  imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez Tapi-1 Aleksander Żur w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

 

 1. Cookies

 

 1. Sklep do funkcjonowania używa plików cookies. Są to niewielkie pliki, które zapisują się na urządzeniu komputerowym użytkownika przez przeglądarkę Internetową, gdy używany jest Sklep.
 2. Plik cookies zawiera nazwę domeny z której pochodzi, losowo wygenerowany numer po którym Sklep identyfikuje używane urządzenie, zapis ustawień i preferencji korzystania ze Sklepu wybranych na danym urządzeniu (co umożliwia m. in. funkcję uwierzytelniania do Konta), dane na temat sesji z danego urządzenia i przeglądanych treści. Pliki cookies nie identyfikują tożsamości użytkownika. Sklep używa plików cookies do tworzenia zagregowanych, zanonimizowanych statystyk sposobu używania Sklepu do polepszenia jego działania.
 3. Pliki cookies konieczne do sesji wygasają po jej zakończeniu lub zamknięciu urządzenia. Pozostałe pozostają na urządzeniu do czasu ich wygaśnięcia lub usunięcia.
 4. Użytkownik Sklepu może zablokować możliwość stosowania plików cookies z poziomu używanej przeglądarki. Nie ma możliwości zablokowania plików cookis które są niezbędne, aby Sklep działał na danym urządzeniu – w razie braku zgody na ich używanie, należy przestać korzystać ze Sklepu.
 5. W czasie korzystania z Sklepu w jakikolwiek sposób mogą zostać pobierane inne dane do prawidłowego działania Sklepu. takie jak: numer IP urządzenia,  adres IP dostawcy Internetu, dane dotyczące urządzenia komputerowego i oprogramowania używanych podczas sesji, czas dostępu, dane nawigacyjne, dane pomiarowe dotyczące korzystania z Sklepu, historia zakupów, preferencje i wybory, dotychczasowe użytkowanie strony i przeglądane treści, informacje dotyczące stosowanych metod płatności i dostawy. Podstawą przetwarzania danych niezbędnych do działania strony jest zgoda użytkownika wyrażona przez korzystanie z Sklepu, a podstawą przetwarzania pozostałych danych jest zgoda użytkownika. Zgoda ta jest dobrowolna, można ją w każdej chwili cofnąć, bez konsekwencji dla korzystania z Sklepu. Dane zostaną usunięte po wycofaniu zgody. Wycofanie zgody jest skuteczne od chwili jej wycofania, bez wpływu na prawidłowość dotychczasowego przetwarzania.